ارتش اسرائیل محاصره غزه از سمت دریا را کامل کرد.
پیش بینی می شود در گام بعدی حملات شدیدتر و سطح تخریب ساختمان ها بیشتر شود.

از سوی دیگر واحدهای اطلاعاتی اسرائیل تلاش برای نفوذ به موبایل و شبکه ارتباطی فلسطینی ها را افزایش داد.

دیدگاهتان را بنویسید