از سوی یک مقام عالی رتبه هرگونه فعالیت تبلیغی-ترویجی در رسانه های عمومی، برای حضور یا اعزام نیرو به غزه یا هر اقدامی که القاء کننده مداخله ایران در بحران اخیر منطقه باشد، نهی شده است!!!

واقعیت اینست که برای فرماندهان سپاه ،علیرغم همه هارت و پورت و رجز خوانی ها، نه فلسطین و نه هیچ چیز دیگر، مهم تر از حفظ بقاء و تداوم قدرت و ثروتی که طی چهار دهه با سرکوب و غارت و جنایت به دست آورده اند نیست.

چون می دانند ،بر خلاف همه گنده گویی ها ،همه توان نظامی آنها و موشک شهاب و … در برابر قدرت نظامی اسرائیل و آمریکا ،پشم هم نیست!!

آخوندها و مزدوران جنایتکار آنها در سپاه، تنها قدرت شان در برخورد و کشتن و کور کردن و زندانی کردن دختران و پسران معترض بی سلاح وطن خلاصه می شود و بس.

🔺و در برابر آمریکا و اسرائیل حاضرند هر خفت و ذلت را تحمل کنند و هر توسری بخورند ( مانند واکنش خفت بار در برابر کشتن قاسم ،دست راست خامنه ای و نفر اول سپاه )، اما وارد جنگ با آمریکا و اسرائیل نشوند!!
چون می دانند در این صورت قطعا سرنوشت قذافی و صدام در انتظارشان است.

دیدگاهتان را بنویسید