جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا
درباره عملیات اخیر اسرائیل در بزرگترین بیمارستان غزه – شفا – گفت که گروه حماس با استقرار مراکز نظامی زیر بیمارستان مرتکب «جنایت جنگی» شده است.
طبق کنوانسیون ژنو ناظر بر موقعیت اماکن غیرنظامی در جریان جنگ، بیمارستان‌ها در برابر عملیات نظامی مصونیت دارند و حمله به آنها جرم جنگی است. کاربرد نظامی این اماکن نیز جرم جنگی محسوب می‌شود و آنها را به هدف‌های مشروع نظامی تبدیل می‌کند.
اسرائیل مقادیری اسلحه و سایر تجهیزان نظامی را که می‌گوید متعلق به حماس از این بیمارستان به دست آورده و به نمایش گذاشته است. حماس استفاده از اماکن و امکانات پزشکی به عنوان پوششی برای عملیات نظامی خود را رد می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید