🔻خود اردوغان روستاهای ترکیه را منفجر کرد.

🔻ما موعظه‌های اردوغان را قبول نداریم.

🔻نیروهایی هستند که از تروریسم حمایت می‌کنند که یکی از آنها اردوغان است.

دیدگاهتان را بنویسید