🔹ایران در رده هفتم
🔹افغانستان در رده بیست و هشتم!

دیدگاهتان را بنویسید