🔹رئیس جمهور چین گفت پکن می خواهد با ایالات متحده دوست باشد و با کسی جنگ نخواهد کرد، که یکی از صریح ترین اظهارات برای داشتن روابط صلح آمیز بین دو اقتصاد بزرگ جهان است، ما باید متحد واقعی باشیم

دیدگاهتان را بنویسید