با وجود تمرکز روزافزون، حاکميت همه مشکلات جامعه را به دشمن نسبت می‌دهد و سهم خود را انکار می‌کند.

◀️ بر خلاف تبلیغات، امروز کشورمان يکی از سخت‌ترین دوره‌های اجتماعی و اقتصادی را می‌پیماید.

◀️ با تهدید و فشار بر منتقدان نمی‌توان ناکارآمدی های حاکم را کتمان کرد.

◀️ اصلاحات به روش مرسوم گذشته به صخره ستبر خورده‌ است.

دیدگاهتان را بنویسید