🔹آنطور که گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده رشد زیاد درآمد و پایان افزایش نرخ‌های بهره موجب خواهند شد عملکرد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ فراتر از حد انتظار باشد.
🔹آنطور که اتاق تهران به نقل از این بانک سرمایه‌گذاری گزارش داده، رشد اقتصاد جهانی در سال پیش رو به میزان ۲.۶ درصد خواهد بود. این رقم بالاتر از نرخ پیش‌بینی شده توسط برخی اقتصاددانان یعنی ۲.۱ درصد است.
🔹آنگونه که این بانک تخمین می‌زند رشد اقتصاد آمریکا هم ۲.۲ درصد خواهد بود که این یعنی از دیگر بازارهای توسعه‌یافته سبقت خواهد گرفت.
🔹به باور این بانک، بخش زیادی از فشارهای ناشی از سیاست‌های انقباضی پولی و مالی پایان گرفته است.
🔹آنطور که گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده رشد زیاد درآمد و پایان افزایش نرخ‌های بهره موجب خواهند شد عملکرد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ فراتر از حد انتظار باشد.
🔹آنطور که اتاق تهران به نقل از این بانک سرمایه‌گذاری گزارش داده، رشد اقتصاد جهانی در سال پیش رو به میزان ۲.۶ درصد خواهد بود. این رقم بالاتر از نرخ پیش‌بینی شده توسط برخی اقتصاددانان یعنی ۲.۱ درصد است.
🔹به گفته این بانک، تورم در کشورهای گروه ۱۰ و اقتصادهای بازار نوظهور نیز به کاهش خود ادامه داده است و انتظار کاهش بیشتر هم وجود دارد.
✍آنگونه که اقتصاددانان گلدمن ساکس می‌گویند کاهش تورمی که در سال جاری شاهد بودیم، احتمالا در سال آینده هم ادامه خواهد داشت و بدین ترتیب نرخ تورم از سه درصد به دو تا ۲.۵ درصد در سراسر کشورهای گروه ۱۰ به‌استثنای ژاپن می‌رسد.

دیدگاهتان را بنویسید