✍️ همتی رییس اسبق بانک مرکزی:
◀️ با سیاست تثبیت و دستوری نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی طی ۷ ماه ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی بین برخی واردکنندگان و واسطه ها به ضرر دولت و صادرکنندگان توزیع شده است.

دیدگاهتان را بنویسید