🔹 در معیت پهلوان رسول خادم با اعصای موسسه و خانواده مهر و ماه برای عرض تسلیت به چندین خانواده داغدیده که عزیزانشان در کمپ ترک اعتیاد سوختند، رفتیم.

🔹 قفلی که باز نشد و آبی که نتوانست جسم سوخته بیماران مبتلا به اعتیاد را در شعله های آتش نجات دهد!

دیدگاهتان را بنویسید