فرهیختگان نوشت:
⏺نگاهی به چند اتفاق اخیر در صداوسیما که اخبار آن مدتی فضای رسانه‌ای کشور را درگیر یا سرگرم کرد وجه مشترک همه آنها یا آنچه را که می‌تواند منشأ اصلی‌شان باشد نشان می دهد رییس سازمان انفعال دارد.

⏺در کدام یک از تلویزیون‌های جدی دنیا چنین مواضع سرخود و هزینه‌سازی را می‌شود از مجری‌ها دید. رئیس صداوسیما دقیقا چه‌کاره است و چقدر توان تاثیرگذاری روی سازمانی را دارد که در دوره او تبدیل به صحنه زورآزمایی گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی شده و البته از آنجا که یک طیف تندرو دوپینگ جانانه‌ای هم دارد معمولا برنده زورآزمایی‌ها می‌شود.

⏺وجه مشترک این چند اتفاق که اخیرا در صداوسیما رخ دادند و اخبار آنها مدتی فضای رسانه‌ای کشور را درگیر یا سرگرم کرد این است که منشأ اصلی تمام‌شان انفعال شخص مدیر صداوسیماست.

دیدگاهتان را بنویسید