دولت آمریکا ۱۱۰ میلیون یورو برای این تجهیزات پرداخت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید