باید یادآوری کرد این جماعت در موضع قدرت، حیواناتی وحشی و بی‌احساس و بدون کوچکترین حس ترحم و انسانیت هستند.

دیدگاهتان را بنویسید