کامبیز مهدیزاده: صداوسیما در برنامه و اما “امروز” گفته بنده زمینهای موات رو به نام خودم ثبت کردم و فروختم و به همین دلیل رد صلاحیت شدم. بی‌دین‌ها بی‌وجدانها شرمتان‌باد مگر مسلمان نیستید که تهمت میزنید؟ آقای شورای نگهبان چه میکنید؟ در این صداوسیما چه خبر است؟ دستگاه‌های نظارتی کجا هستند؟

دیدگاهتان را بنویسید