نود و هشت درصد را از صد درصد کم کرد، ده درصد باقی ماند!

دیدگاهتان را بنویسید