مرزهای سوریه و عراق جولانگاه قاچاقچیان مواد مخدر است که از اغلب از حمایت رژیم اسد برخوردارند.
در این گزارش آمده تجارت کاپتاگون به ابزاری کلیدیِ نفوذ رژیم سوریه و منبع درآمدی عظیم برای تروریست های تحت حمایت رژیم اسلامی حاکم بر ایران که اکنون به نیروهای آمریکایی حمله می‌کنند، تبدیل شده است.

پس از حمله تروریستی ۷ اکتبر به اسراییل، گزارش شد که شماری از تروریست های حماس از مواد مخدر کاپتاگون استفاده کرده‌اند.

روزنامه واشنگتن پست‌ با اشاره به این گزارش نوشت مصرف این ماده مخدر (روانگردان) مطمئناً تشدیدکننده جنایت و کشتاری بوده که حماس به راه انداخت اما تهدیدی که درآمدهای حاصل از تجارت این مخدر دارد بسیار بیشتر از اثرات آن در تقویت توان تبهکاری تروریست هاست.

دیدگاهتان را بنویسید