🔺این یک پروژه تبلیغی ست که توسط سپاه طراحی و انجام شده!

به این شکل که گروهی از فاطی کماندوها “لباس فرم مجاهدین خلق” را پوشیده و در خیابانهای تهران راه افتاده اند، تا مثلا برای فیلم “سرهنگ ثریا” که درباره مجاهدین خلق است، تبلیغات کنند.
این فیلم توسط سازمان اوج وابسته به سپاه تولید شده.

🔺یکی از انتقاداتی که به سازمان مجاهدین خلق وارد می شود: همین ، لباس_فرم_یکدست_اجباری_محجبه برای زنان است، که این روزها سپاه و عوامل آنها به شدت سعی دارند اقشار مختلف دختران از جمله دانشجویان و کارمندان را وادار به پوشیدن آن کنند.

دیدگاهتان را بنویسید