آمریکا کشوری است که از مهاجران سراسر جهان ساخته شده است. این کشور جذابترین کشور برای مهاجران است. 41 درصد مهاجران به دلایل شغلی به این کشور مهاجرت میکنند.

جدیدترین گزارش موقعیت‌ شغلی نشان میدهد که بیش از 9 میلیون شغل در آمریکا وجود دارد که خالی هستند و برای آنها درخواستی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید