⏺آنها همچنین در حال برداشتن ستون هایی هستند که تصویر رئیس سابق سازمان آزادیبخش فلسطین را نشان می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید