مجری حکومتی تلویزیون: «مردم ایران با اختلاف بیشترین حمایت را از اسراییل کردند»

در توضیح این واقعیت لازم است یادآوری شود که حمایت مردم ایران و این موج بزرگ در شبکه های اجتماعی کاملا ملموس و محسوس بود.

دیدگاهتان را بنویسید