حماس کنترل نوار غزه را از دست داده است.

دیدگاهتان را بنویسید