ارتش اسرائیل نشانه‌هایی از برخی گروگان‌ها در مقر زیرزمینی بیمارستان «رانتیسی» غزه (بیمارستان ویژه کودکان سرطانی) منتشر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید