خبرنگار از دختر غزه‌ای می‌پرسد که آیا چیزی هست که بخواهی به نیروهای مقاومت حماس بگویی؟! دختر جواب میدهد: اونا خودشون زیر زمین در تونل‌ها هستند و ما این بالا قربانی میشیم!

دیدگاهتان را بنویسید