سخنگوی ارتش اسرائیل در کنفرانس خبری:
🔻شواهد مستندی داریم که ثابت می کند حماس از بیمارستان ها به عنوان ابزار جنگی استفاده می کند.

🔻امروز به بیمارستان الرنتیسی رسیدیم که حماس آن را به مقر تروریست ها تبدیل کرد.

🔻تجهیزات جنگی، کمربندهای انفجاری و اتاق عملیات حماس را در زیر بیمارستان الرنتیسی پیدا کردیم

🔻جنگ ما علیه حماس است که از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند

🔻در کنار بیمارستان الرنتیسی تونلی وجود دارد که به مدرسه منتهی می شود.

🔻در نزدیکی بیمارستان الرنتیسی تونلی وجود دارد که به مدرسه منتهی می شود و نیروی دریایی حماس در آنجا حضور دارد.

🔻موتورسیکلت ها را در زیر بیمارستان الرنتیسی پیدا کردیم، مانند موتورسیکلت مورد استفاده در 7 اکتبر

🔻شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از گروگان‌ها در زیرزمینی در زیر بیمارستان الرنتیسی نگهداری می‌شوند.

🔻در زیر بیمارستان الرنتیسی آشپزخانه ای پیدا کردیم که برای بازداشت شدگان و کسانی که آنها را نگه می داشتند استفاده می کرد.

🔻گروگان ها را آزاد می کنیم و غزه را هم آزاد می کنیم

دیدگاهتان را بنویسید