«شاه زنان را آزاد کرد… طنز تلخ اینکه آنهایی را که آزاد کرد -زنان و دانشجویانی که به خارج فرستاده بود- برگشتند و به نیروهای انقلابی پیوستند و طنز تلخ‌تر اینکه شاه مترقی، بعنوان مرتجع و محافظه‌کار در این مسائل خاص، مورد حمله قرار می‌گرفت.»

«شاه در تلاش بود ایران را به قرن بیستم حرکت دهد، مخالفان او – خمینی و همکارانش – می‌خواستند ایران را به دوران تاریکی برگردانند؛ و این کاری است که انجام دادند.»

دیدگاهتان را بنویسید