🔹 سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو: صنعت خودروسازی امروز 200 همت زیان انباشته، 180 همت بدهی بانکی، 50 همت بدهی به قطعه‌سازان و 20 همت خرید دین به قطعه‌سازان دارند.

دیدگاهتان را بنویسید