رشته‌های حوزه علمیه در ۱۶ «حوزه دانشی»، هوش مصنوعی !! پزشکی و اقتصاد و بانکداری گرفته تا هوافضا برای آخوندها !

دیدگاهتان را بنویسید