🔹 مساجد رو به خلوت شدن است!!
🔹 خیلی از مساجد تهران امام جماعت ندارد !!!
🔹 مسئولان امور مساجد باید هرچه زودتر با بودجه بیشتر این رویه را اصلاح کنند!!!

دیدگاهتان را بنویسید