🔹 شنیده ها نشان می دهد با رفتن حسین واعظیان _نیروی تابلودار فتاح به ستاد اجرایی_ وی به دنبال انتصاب امیر اکبرزاده بر روابط عمومی بنیاد است.

🔹 اکبرزاده، جوان نوپای رسانه ای که تعداد بالایی عکس با مسئولین خصوصا سعید جلیلی را دارد قرار است روابط عمومی بنیاد مستضعفانی شود که اکثریت مدیرانش را طیف پایداری تشکیل می‌دهند‌!

🔹 بنظر میرسد علی‌رغم بارقه‌های امیدی که با انتصاب حسین دهقان ایجاد شد ولی انتصاب احتمالی وی چندان بوی خوبی به مشام نمی‌رساند و ادامه‌ی راه “پایداری‌پروری” در بنیاد است.

دیدگاهتان را بنویسید