🗣 چمران، رئیس شورای شهر تهران در خصوص ساخت هتل ۴۳ طبقه و همچنین حواشی رخ داده، گفت:
◀️ متأسفانه عده ای اطلاع ندارند و موضوعاتی که می‌گویند از ابتدا تا انتهایش غلط است.

◀️ این هتل ۴۳ طبقه نه خارج از محدوده است و نه روی گسل البته معاونت شهرسازی شهرداری تهران توضیح کاملی در این زمینه داده است.

دیدگاهتان را بنویسید