ایران حتی در بین کشورهای منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) هم مردانه‌‌ترین بازار کار را دارد. ایران رکورددار بیشترین نابرابری جنسیتی از نظر امکان حضور زنان در بازار کار است.

دیدگاهتان را بنویسید