ویدئو معلمی در کلاس درس در یکی از مناطق محروم کشور از دانش‌آموزان می‌پرسد که چرا هیچکدام کتاب و قلم و دفتر ندارند. دانش‌آموزان پاسخ می‌دهند پول برای خریدن این لوازم ندارند.
دردناک است

دیدگاهتان را بنویسید