وحید اشتری نوشت:
🔹 آقای علیرضابیگی نماینده‌ تبریز موضوع شاسی بلندها را افشا کرد.

🔹 فقط کلیت ماجرا را گفت و تا امروز هنوز به دلیل معذوریت‌های اخلاقی نخواسته لیست اسامی همکارانش را در اختیار رسانه‌ها بگذارد.

🔹 جالب اینکه تقریبا همه کسانی که شاسی بلند گرفته بودند تایید شدند و خودش رد شد.

دیدگاهتان را بنویسید