بطور کلی طرفداران فلسطین در غرب بیشتر در شبکه‌های اجتماعی پست میگذارند اما در واقع طرفداران اسرائیل زیادتر هستند. بطور مثال طرفداران اسرائیل در آمریکا 3 برابر بیشتر از طرفداران فلسطین هستند اما حمایت‌ها از فلسطین در شبکه‌های اجتماعی 2 برابر بیشتر است.

دیدگاهتان را بنویسید