🗣امیرسعید ایروانی:
⏺میان ایران و گروه‌های مقاومت همکاری و تشریک مساعی وجود دارد اما ایران دستور انجام هیچ عملیاتی را نمی‌دهد.

⏺ما به صراحت گفته‌ ایم که ایران دخالتی در هیچ یک از حملات علیه نیروهای آمریکایی در منطقه ندارد. هرگونه حمله به نیروهای آمریکا در عراق و سوریه با تصمیم خود گروه‌ها گرفته می شود.

⏺ایران تاکید کرده است که ما قصد گسترش این جبهه جنگی را نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید