✍️آزاده مختاری:
«منوچهر متکی خطاب به نمایندگان در ⁧ مجلس⁩: مردم اسم ۵نفر از نمایندگان را هم نمی‌دانند!»
این بدان معنا نیست که مردم سواد سیاسی ندارند، برعکس!
‏بلکه به این باور رسیدند که حضور این افراد در مجلس حتی صندلی وزارت، در شرایط زندگیشان اثر مثبت ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید