یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل گفت: ارتش همه کسانی را که در قتل عام هفتم اکتبر در اسرائیل دست داشته‌اند، پیدا خواهد کرد. خواه یک هفته، یک ماه، یک سال و سال‌ها طول بکشد. ما همه آنها را نابود خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید