در جلسه هماهنگی برگزاری جشن‌ تکلیف متمرکز شهرستانی آموزش‌و‌پرورش مریوان، مدیران مدارس را مکلف کرده تا از همه خانواده‌هایی که فرزند دختر کلاس سوم و چهارم ابتدایی دارند مبلغ ۱۵۰ هزار تومان  برای خرید چادر دریافت کنند.

بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، مدیران مزدور در نظر دارند کودکان را برای جشن تکلیف و همخوانی سرود سلام فرمانده آماده کنند.

تحمیل ایدئولوژی مدنظر حاکمیت  بر دانش‌آموزان در این پنج دهه از اولویت‌های اصلی آموزش بوده است‌ و اکنون پا فراتر گذاشته‌اند و هزینه القای ایدئولوژی مدنظرشان را مستقیم از سفره مردم دریافت می‌کند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی از اولیای دانش‌آموزان خواسته تا در برابر این تعرض آشکار  معترض شوند و اجازه ندهند کودکانشان بازیچه نمایش‌ مقامات شوند.

دیدگاهتان را بنویسید