سازمان زندانها ادعا کرد: نرگس محمدی با رعایت مقررات و پروتکل‌ها به بیمارستان اعزام شد.

نرگس محمدی اعلام کرد؛ بدون روسری و با کت و دامن و در میان دهها نیروی امنیتی از زندان به بیمارستان رفتم و برگشتم.

اگر جمهوری اسلامی نپوشیدن روسری را رعایت مقررات و پروتکل ها می داند، قاعدتا برای همه زنان ایران باید چنین باشد.

دیدگاهتان را بنویسید