کم کم به این نتیجه میرسم که سرمایه دارها و حکومت پشت هجوم افاغنه هستند، سود کلانی برای آنهاست.

دیدگاهتان را بنویسید