🔹 زمان محاکمه همفکران تمدن غرب در انقلاب اسلامی است. تمام موانع پیشرفت کشور ما اینها هستند. اینها هنوز در قدرت هستند!!

دیدگاهتان را بنویسید