🔹نظرسنجی از گرایش مردم آمریکا نشان می‌دهد که درست یک سال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ترامپ در پنج ایالت از شش ایالتی که مهمترین کانون‌های مبارزه انتخاباتی هستند، بایدن را شکست می‌دهد هرچند مطابق این نظرسنجی، اگر ترامپ بابت اتهامات جنایی اش محکوم شود، حدود شش درصد از حامیانش را از دست خواهد داد.

🔹از زمانی که بایدن به ریاست جمهوری رسید، اقتصاد آمریکا، چهارده میلیون فرصت شغلی تازه خلق کرده و فهرست دستاورد‌های قانونگذاری اش نیز شانه به شانه روسای جمهوری همچون فرانکلین روزولت و لیندون جانسون می‌زند. با اینحال، تازه‌ترین افکارسنجی موسسه گالوب نشان می‌دهد که حمایت کلی از بایدنِ هشتادساله، تنها ۳۷% است.

🔹شاید این (پیامد) همه گیری، یا تورم، یا قبیله گرایی باشد، اما هرچه می‌گذرد دشوارتر بتوان انکار کرد که در صحنه سیاست آمریکا، رخدادی غریب و شگفت در حال وقوع است.

دیدگاهتان را بنویسید