🔹 ‏هر چند وضعیت صادرات نفت ایران نسبت به اوج دوره کرونا وضعیت بهتری پیدا کرده اما همچنان بسیار کمتر از دوره پیش از تحریم‌هاست.

🔹همچنین تقریبا همه نفت ایران به چین صادر می‌شود و میزان تقاضا نفت چین تعیین کننده میزان صادرات ایران است

دیدگاهتان را بنویسید