در سخنان جولیا گیلارد
       نخست وزیر استرالیا

گیلارد گفت : تمامی کشورهای متمدن جهان
“برای نجات ملک و ملت خود”،
باید این نگرش را اتخاذ کنند

همه مسلمانانی که خواستار قوانین شریعت هستند، تا روز چهارشنبه استرالیا را ترک کنند، زیرا استرالیا مسلمانان متعصب را تروریست میداند.
تمامی مساجد تفتیش خواهند شد، و مسلمانان با ما همکاری خواهند کرد.
تمامی مسلمانانی که از کشورهای دیگر به استرالیا مهاجرت کرده‌اند، باید خود را با کشور ما تطبیق داده و تغییر کنند، و انتظار نداشته باشند که ما مطابق آنها تغییر کنیم.
اگر نمی توانند این کار را انجام دهند، باید استرالیا را ترک کنند.
بسیاری از استرالیایی‌ها می‌ترسند که ما به یک دین خاص توهین کنیم، ولی مطمئن باشید همه تصمیمات برای بهبود زندگی استرالیا و مردم آن است.

در استرالیا ما به عیسی و خدا ایمان داریم، به مسیحیت اعتقاد داریم، و از آن پیروی می کنیم، و دین دیگری نداریم.
به همین دلیل است که می توانید وصف خدا و کتاب های مذهبی را در همه جا پیدا کنید. اما اگر دوست ندارید، می توانید استرالیا را ترک کنید

دیدگاهتان را بنویسید