🔹️ این ویدئو محصول تفکر و مدیریت افرادی است که در پنل‌های تخصصی از مدیریت اقتصاد جهانی از طریق مناطق آزاد سخن می گفتند .

🔹️ همان هایی که مدعی بودند مشکلات ربطی به تحريم‌ها ندارد بلکه بی عرضگی مدیران ،مردم را کلافه کرده است .

دیدگاهتان را بنویسید