روزنامه اعتماد نوشت:
🔹️بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان امسال، ۶.۱۱ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۰۵) نامساعدتر است.

🔹️این نتایج نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح که ۲۸۲۲ بنگاه هستند در تابستان امسال، به‌طور متوسط با ۴۱.۶۵ درصد ظرفیت اسمی خود کار کرده‌اند. از زمستان ۹۸ به این سو، این عدد حتی به نصف ظرفیت هم نرسیده و در بهار سال گذشته ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها به زیر ۴۰ درصد رسیده است.

🔹️در تابستان ۱۴۰۲ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید