🔹مدیر مخابرات خراسان رضوی: از ابتدای سال تاکنون، سیم مخابرات 60 هزار مشترک در سطح استان سرقت شده است.

🔹درحال حاضر کابل‌های مخابرات برای نزدیک به ۲۰-۲۵ هزار مشترک ما در سطح استان قطع است.

دیدگاهتان را بنویسید