◀️ این دیاگرام نشان دهنده میزان فساد در ایران طی 25 سال گذشته است – هر چقدر اعداد منفی تر شوند وضعیت فساد اسف بار تر است

◀️ این نکته جالب توجه است که درست بعد از سال خروج ترامپ از برجام به وضوح میزان فساد در کشور افزایش یافته است

◀️ دیاگرام به طرز شگفت انگیزی رابطه مستقیم سالهای تحریم و فساد را نمایش داده است

دیدگاهتان را بنویسید