دست چپ – رشیدا طالب
لبنانی نماینده  ایالت میشیگان
دست راست- ایلهان عمر
مسلمان سومالی نماینده ایالت مینسوتا
هر دو نماینده در ترویج و تشویق تظاهرات بر علیه اسرائیل و امریکا به طرفداری از  فلسطین ( تروریستهای حماس ) نقش داشتنند.
این موضوع در گنگره امریکا مورد بررسی قرار گرفته و از طرف نمایندگان جمهوری خواه محکوم شده‌اند که ممکن است نهایتا به اخراج انها منجر شود.   

دیدگاهتان را بنویسید