پانصد کیلومتر تونل زیر غزه که هزینه سانت به سانت آن را از تک تک ملت ایران گرفته اند ساخته اند

دیدگاهتان را بنویسید